فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

با توجه به ماهیت کسب و کار تورنادو، ما به صورت پیوسته به دنبال جذب و استخدام نیروهای متعهد هستیم. شما می‌توانید با تکمیل فرم زیر و ثبت اطلاعات وارد فرآیند جذب و استخدام تورنادو شوید.

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
Max. file size: 64 MB.
فایل رزومه خود را بارگذاری کنید.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Get Your Free Instant SEO Audit Now

Improve your seo ranking with porto

Best SEO Features & Methodologies. Better SEO than your competitors