خدمات

[dt_fancy_image image_id=”18204″ onclick=”custom_link” image_link=”/corporate/services/service-inner/” width=”220″ height=”220″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1597214420519{padding-bottom: 20px !important;}”]

پاسخگویی به تلفنهای ورودی شرکتها و موسسات خصوصی یا دولتی

[dt_fancy_image image_id=”18203″ onclick=”custom_link” image_link=”/corporate/services/service-inner/” width=”220″ height=”220″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1597214747838{padding-bottom: 20px !important;}”]

بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.

[dt_fancy_image image_id=”18202″ onclick=”custom_link” image_link=”/corporate/services/service-inner/” width=”220″ height=”220″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1597214786290{padding-bottom: 20px !important;}”]

ارزیابی رضایتمندی مشتریان از طریق نظرسنجی تلفنی و یا اینترنتی.

[dt_fancy_image image_id=”18156″ onclick=”custom_link” image_link=”/corporate/services/service-inner/” width=”220″ height=”220″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1588755874272{padding-bottom: 20px !important;}”]

ارایه خدمات صدای مشتری

[dt_fancy_image image_id=”18157″ onclick=”custom_link” image_link=”/corporate/services/service-inner/” width=”220″ height=”220″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1588756087157{padding-bottom: 20px !important;}”]

ارایه خدمات مشاوره در زمینه راه اندازی و  مدیریت مرکز تماس

[dt_fancy_image image_id=”18158″ onclick=”custom_link” image_link=”/corporate/services/service-inner/” width=”220″ height=”220″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1588756118011{padding-bottom: 20px !important;}”]

ارایه خدمات آموزشی در زمینه مدیریت مرکز تماس و امور مشتریان.

Get Your Free Instant SEO Audit Now

Improve your seo ranking with porto

Best SEO Features & Methodologies. Better SEO than your competitors